Bezpieczeństwo systemów komputerowych -- laboratorium

Testy poprawkowe:

Odpowiedzi nadsyłają się pocztą na zbyszek at mimuw.edu.pl.

Materiały do zajęć

Na życzenie publiczności: przygotowanie maszyn wirtualnych (z Sieci Komputerowych).

Ta strona służy do komunikacji, większość istotnych merytorycznych informacji znajduje się na Moodle i stronie laboratorium w Ważniaku.

Promocja: GDB cheatsheet

PAM i SUDO

PGP

Docker