Sieci komputerowe - laboratorium

Prawdziwa sieć powstaje wtedy, gdy nie możesz wykonać swojej pracy z powodu awarii serwera, o którego istnieniu nigdy wcześniej nie słyszałeś.

Aktualności

Tworzenie certyfikatu

Echo serwer i klient dla SSL

Uwagi do zadania 1.

Uwagi do zadania 2.

Uwagi do zadania 3.

Stary wykład o przepełnieniu bufora (z Programowania w Asemblerze)

Na poprawę samopoczucia

Materiały do zajęć

Program dający z jakiegokolwiek powodu komunikat ,,Segmentation violation'' jest błędny

Pomoce naukowe:

2. Przegląd programów sieciowych

4.Gniazdka IP

Dodatki

1. RPC (Remote Procedure Call)

W BSD i Linuksie zarówno RPC jak i XDR są zawarte w bibliotece standardowej gcc. Gdzie indziej może być konieczne użycie dodatkowej biblioteki, np. librpc.

Poziom XDR wyznacza jednolistą representację danych, nazwy funkcji zaczynają się od xdr-.

Samo RPC ma dwa poziomy

Po szczegóły zapraszam do mana, a na razie tylko prosty przykład: serwer podający dzień miesiąca.