Uniwersytet Warszawski 
Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiIgnacy Gajo

    Program dydaktyczny symulujący działanie protokołu IP    

Praca magisterska wykonana w Instytucie Informatyki
pod kierunkiem dr Janiny Mincer-Daszkiewicz

(fragmenty)

 

Warszawa 1998