Symulator protokołu IP

Znalazłeś się na stonie poświęconej symulatorowi protokołu IP (Internet Protocol). IP jest protokołem sieci transmisji danych, wykorzystywany do komunikacji w Internecie. Jego podstawowym zadaniem jest przesyłanie datagramów (tak określa się pakiety IP) przez intersieć, będącą połączeniem fizycznych sieci zbudowanych w odmiennych technologiach. IP potrafi łączyć w jedną logiczną całość najróżniejsze rodzaje mediów komunikacyjnych - sieci lokalne, trakty cyfrowe, linie telefoniczne. Internet, łączący miliony komputerów na całym świecie jest najlepszym przykładem możliwości tego protokokołu.


Symulator służy do konfigurowania i testowania protokołu IP, bez potrzeby używania prawdziwych urządzeń. Aby ułatwić korzystanie z symulatora osobom, które nie znały dotąd IP, stworzono scenariusz umożliwiający samodzielne poznanie najważniejszych cech IP i zasad jego konfiguracji. Składa się on z pięciu części:


Część 1

to prezentacja programu symulującego sieć IP. Prowadzi użytkownika przez wszystkie funkcje symulatora. Pokazuje, w jaki sposób można testować i monitorować działanie symulowanej sieci.

Część 2

omawia adresację i strukturę nagłówka IP, tłumaczenie adresów IP na adresy sieci lokalnych za pomocą protokołu ARP, a także przedstawia komunikaty protokołu ICMP, służącego do kontroli i informowania o błędach IP.

Część 3

objaśnia mechanizm ustalania drogi pakietu przez intersieć. Omawia znaczenie tablicy tras oraz problemy mogące powstać w wyniku jej błędnej konfiguracji.

Część 4

jest poświęcona podsieciom, czyli metodzie podziału przestrzeni adresowej na części. Podsieci są powszechnie stosowane w celu dostosowania posiadanej puli adresów do fizycznej topologii intersieci

Część 5

pozwala sprawdzić Twoją wiedzę i spostrzegawczość. Zawiera zadanie do samodzielnego rozwiązania, polegające na znalezieniu błędów w konfiguracji pewnej intersieci.

Każda z części zawiera aplet napisany w Javie, widoczny na stronie HTML jako przycisk, po naciśnięciu którego otwiera się oddzielne okno z mapą symulowanej sieci.

Aby skorzystać z apletu musisz mieć przeglądarkę, która obsługuje Javę (np. IE lub NS od wersji 3.0 lub Sun HotJava).


Co możesz zrobić za pomoca programu:

Pamiętaj jednak, że symulator działa niemal tak, jak prawdziwa sieć. Pozwala wprowadzić błędne parametry - prawidłowe dla pojednczego węzła, lecz wadliwe dla całej sieci. Może więc zdarzyć się sytuacja, że pewne węzły będą mogły komunikować się, a inne nie.


Ograniczenia symulacji

Jak każda symulacja, tak i ta nie oddaje całej złożoności rzeczywistego świata. W szczególności:

Niniejsze strony wraz z programem powstały w ramach pracy magisterskiej Ignacego Gajo ,,Program dydaktyczny symulujący protokół IP'' napisanej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.


Podziel się swoimi uwagami