Mechanizmy komunikacji sieciowej w wybranych systemach operacyjnych

Dariusz Grzegórski

Grudzień 2002

Streszczenie:

W pracy opisano implementacje protokołów TCP/IP w jądrach wybranych systemów operacyjnych, dla których jest dostępny kod źródłowy. Skupiono uwagę na porównaniu najważniejszych struktur danych i funkcji przesyłu danych używanych w systemach Linux i FreeBSD, a także na odstępstwach badanych implementacji od teoretycznych modeli struktury warstwowej protokołów. Wykonano szereg testów wydajnościowych i podjęto próbę określenia, jaki wpływ na wydajność mają różnice w implementacjach protokołów oraz w jakim stopniu systemy przesyłu danych z pośrednim kopiowaniem danych mogą wykorzystać przepustowość dostępnych mediów transmisyjnych.