Subsections

7 Podsumowanie

Celem tej pracy było stworzenie systemu śledzenia stron WWW oraz, niejako przy okazji, biblioteki do przetwarzania rozproszonego w języku Java. Oba te produkty zostały zaprojektowane i zaimplementowane. W dalszych punktach zawarte są moje uwagi na temat obu części pracy: możliwości wykorzystania, potencjalne rozszerzenia, zgodność z wymaganiami itp.

1 Serwis CoNowego.pl

Serwis CoNowego.pl działający pod adresem http://www.conowego.pl został uruchomiony i udostępniony użytkownikom. Aktualnie strony są sprawdzane na dwóch węzłach działających pod różnymi systemami operacyjnymi (Linux oraz Windows). Wraz ze wzrostem liczby użytkowników oraz liczby śledzonych przez nich stron, wydajność serwisu będzie powiększana przez dodawanie kolejnych węzłów.

Funkcjonalność serwisu była testowana przez kilka tygodni przeze mnie oraz przez grupę poproszonych o to osób. Zarówno strony WWW, jak i mechanizm sprawdzania zmian śledzonych stron spełniają wymagania i umożliwiają proste i skuteczne korzystanie z serwisu. Pierwsza wersja serwisu, prostsza niż aktualna, została uruchomiona na wiosnę roku 2001. Jej powodzenie pozwala mieć nadzieję, że unowocześniony serwis będzie masowo wykorzystywany przez internautów.

Rozbudowana funkcjonalność serwisu CoNowego.pl nie była celem tej pracy. Dlatego też można łatwo wymienić możliwe rozszerzenia:

Wydaje się jednak, że podstawowa funkcjonalność oferowana aktualnie przez serwis jest wciąż ciekawą propozycją dla użytkowników Internetu.

2 Biblioteka JODL

W ramach pisania niniejszej pracy stworzyłem niezależną bibliotekę w języku Java do rozdzielania i rozproszonego przetwarzania zadań. Jej kod, dokumentację oraz przykład wykorzystania umieściłem pod adresem http://www.cern.ch/slopiens/jodl.

W dzisiejszych czasach można zaobserwować tendencję do odchodzenia od wielkich i bardzo szybkich komputerów i zastępowania ich mocy obliczeniowej wieloma współpracującymi ze sobą maszynami. Jednocześnie platforma Java przeżywa rozkwit, będąc jednym z najpoważniejszych kandydatów rozważanych przy tworzeniu oprogramowania. Szukając w Internecie prostej biblioteki do języka Java umożliwiającej rozproszone przetwarzanie, nie znalazłem nic spełniającego moje wymagania. Być może biblioteka JODL wypełni pewną niszę i będzie używana przez programistów mających podobne wymagania.

Opisana w punkcie 5.6 konieczność wyboru między wydajnością a prostotą spowodowała, że biblioteka w obecnym kształcie nie jest tak łatwa w wykorzystaniu, jak mogłaby być. Główną trudnością może być konieczność korzystania z bazy danych (a więc posiadania dostępu do niej). Dodatkowym ograniczeniem jest to, iż aktualnie biblioteka zawiera interfejs jedynie do bazy danych Postgres. Prawdopodobnie zmieniona wersja biblioteki, niewymagająca korzystania z bazy danych, mogłaby się cieszyć większą popularnością mimo ograniczonej wydajności i funkcjonalności.

Sebastian Łopieński