Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Paweł Pałucha

Zdalne sterowanie i kontrola procesu przemysłowego z wykorzystaniem technologii XML/SVG

Praca magisterska
na kierunku INFORMATYKA

Praca wykonana pod kierunkiem
dr. Janiny Mincer-Daszkiewicz
Instytut Informatyki

Czerwiec 2002

Streszczenie: W pracy opisano projekt i implementację systemu wizualizacji i sterowania procesem przemysłowym. W systemie wykorzystano technologie XML i SVG (Scalable Vector Graphics). Dostęp do systemu jest możliwy zdalnie, poprzez przeglądarkę WWW. Wykonano także przykładowe wdrożenie w miejskim przedsiębiorstwie ciepłowniczym w Bytowie.
Słowa kluczowe: SVG, XML, XSLT, SCADA, automatyka przemysłowa, wizualizacja synoptyczna
Klasyfikacja tematyczna:This document was translated from LATEX by HEVEA and HACHA (with my little help ;-)).