Wybrane zagadnienia konstrukcji klastrowych systemów składowania danych

Krzysztof Ostrowski

Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA wykonana pod kierunkiem dr Janiny Micer-Daszkiewicz
Uniwersystet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Czerwiec, 2001


Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia konstrukcji systemów składowania danych wykorzystujących technologię klastrową na przykładzie produkcyjnego klastrowego systemu składowania danych współtworzonego przez autora. Zawarto tu opis wspomnianego systemu, jego architektury i wykorzystanych w jego konstrukcji algorytmów oraz wyniki testów wydajnościowych. Przedstawione są też propozycje alternatywnych rozwiązań i porównania. Szczególny nacisk położono na wszelkie aspekty związane z rozproszeniem systemu, w tym na problem rozproszonego zarządzania konfiguracją oraz na implementację wirtualnych zasobów, których dane rozproszone są między węzłami serwera.

Słowa kluczowe

klaster, składowanie danych, pamięć masowa, RAID, NAS, rozproszone zarządzanie, transakcje, dynamiczna rekonfiguracja

Klasyfikacja tematyczna

C. Computer Systems Organization
C.2 COMPUTER-COMMUNICATION NETWORKS
C.2.4 Distributed Systems
Distributed applications

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Główne definicje oraz założenia projektowe
3. Przykłady istniejących systemów i oprogramowania
4. Architektura systemu V3
5. Udostępnianie zasobów serwera klientom
6. Rozproszone zarządzanie globalną konfiguracją
7. Obsługa żądań do wirtualnych wolumenów
8. Wpływ zmian konfiguracji na obsługę żądań
9. Obsługa błędów i sytuacji awaryjnych
10. Podsumowanie
Bibliografia