Live Server Pages
Serwer aplikacji XML

Stanisław Paśko

Maj 2002

Streszczenie:

Praca obejmuje projekt i implementację systemu Live Server Pages (w skrócie LSP) pozwalającego na proste tworzenie aplikacji internetowych (tj. aplikacji dostępnych za pośrednictwem przeglądarki WWW), korzystających z relacyjnych baz danych.

Główną część pracy stanowi projekt środowiska LSP oraz jego implementacja. Część pisemna pracy zawiera definicję języka oraz opis projektu i implementacji. Praca zawiera również krótkie omówienie wykorzystanych technologii oraz produktów o podobnym zastosowaniu.