next up previous contents
Next: Spis rzeczy   Spis rzeczy

Język do tworzenia aplikacji WWW wykorzystujący technologię CORBA

Paweł Lenk

Grudzień 2002

Streszczenie:

W pracy przedstawiono projekt i implementację języka, służącego do tworzenia aplikacji WWW przy użyciu technologii CORBA. W celu przetestowania programu został napisany przykładowy serwis, wykorzystujący specjalne konstrukcje języka. Wykonano również porównanie zaimplementowanego narzędzia z ogólnie dostępnymi systemami do tworzenia aplikacji WWW.
Paweł Lenk 2002-12-10