next up previous contents
Next: Spis rzeczy   Spis rzeczyUniwersytet WarszawskiWydział Matematyki, Informatyki i MechanikiŁukasz Maśko


Nr albumu: 158945Implementacja maszyny typu PRAM w sieci lokalnej
Praca magisterska


na kierunku INFORMATYKA

  Praca wykonana pod kierunkiem
dr Janiny Mincer-Daszkiewicz,
  Wydział Matematyki, Informatyki
  i Mechaniki UWMarzec 2000Streszczenie

Chociaż nowoczesne procesory stają się coraz szybsze, to jednak faktycznie potrafią one wykonywać w danej chwili kod tylko jednego programu. Zwiększanie liczby procesorów staje się powoli koniecznością, ponieważ obecne konstrukcje zbliżają się do granic możliwości fizycznych rozwiązań stosowanych do ich produkcji. Potrzebne staje się także tworzenie algorytmów, które pozwolą na pełne wykorzystanie maszyn równoległych. Jednym z najprostszych i najczęściej używanych modeli do konstrukcji i analizy takich algorytmów jest maszyna typu PRAM. Celem niniejszej pracy było stworzenie emulatora maszyny typu PRAM, który pozwalałby w prosty sposób zapisywać algorytmy równoległe oraz wykonywać je używając do tego celu standardowych komputerów osobistych połączonych siecią. W tym celu konieczne było również opracowanie odpowiedniego języka programowania oraz jego kompilatora. Dzięki zbudowanemu w ten sposób systemowi można uzyskać przyspieszenie wykonywania aplikacji poprzez ich odpowiednie zrównoleglenie.

Klasyfikacja pracy:

C.2.4 (Computer Systems Organization / Computer-Communication Networks / Distributed Systems), Distributed applications

D.1.3 (Software / Programming Techniques / Concurrent Programming), Distributed programming

Słowa kluczowe: PRAM, SB-PRAM, FORK, NOW, sieć lokalna.
next up previous contents
Next: Spis rzeczy   Spis rzeczy
Łukasz Maśko
2000-04-17