System rejestrujący zmiany stron WWW

Sebastian Łopieński

Wrzesień 2002

Streszczenie:

Celem pracy jest stworzenie systemu umożliwiającego użytkownikom Internetu śledzenie interesujących ich stron WWW. Dzięki korzystaniu z systemu użytkownicy będą powiadamiani pocztą elektroniczną o każdej zmianie śledzonych przez nich stron. System ten powinien być rozproszony, czyli działać na wielu komputerach jednocześnie. Główny nacisk w pracy położono na opisanie aspektów związanych z rozproszeniem programu sprawdzającego śledzone strony. W ramach prac nad systemem powstała także niezależna biblioteka do rozproszonego przetwarzania w języku Java.

Sebastian Łopieński