next up previous contents
Next: Spis treści   Spis treści

Zapewnianie anonimowości ruchu HTTP w sieci Internet

Michał Szafrański

Wrzesień 2003

Streszczenie:

W pracy przedstawiono projekt oraz implementację protokołu sieciowego służącego do transportu danych HTTP przy zapewnieniu anonimowości klienta względem serwera oraz osób trzecich. W projekcie wykorzystano protokół zaproponowany przez D. Chauma do wymiany poczty elektronicznej.

Michal Szafranski 2003-11-13