nextupprevious
Next:Wstęp
Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 

Zastosowanie schowków w rozproszonych systemach plików
(fragmenty)
 
 
 

Leszek Gryz
Nr albumu: 153550

Praca magisterska
na kierunku INFORMATYKA 

  Praca wykonana pod kierunkiem
dr Janiny Mincer - Daszkiewicz,
  Wydział Matematyki, Informatyki
  i Mechaniki UW

 
 

Czerwiec 2000
 

Streszczenie

Rozwój technologii i wzrost wymagań użytkowników systemów komputerowych wymagają od rozproszonych systemów coraz większej wydajności i skalowalności. Jedną z metod ich osiągnięcia jest stosowanie schowków. Powodują one jednak, że w systemie pliku pojawiają się redundantne dane. Poszukuje się więc algorytmów, które potrafią małym kosztem zachować spójność danych. Znalezienie odpowiednich algorytmów może wymagać zarówno prac teoretycznych, jak i empirycznych badań natury operacji wykonywanych na systemach plików. W pracy przedstawiono pięć różnych rozproszonych systemów plików oraz opisano projekt i realizację optymalizacji systemu NFS działającego na bazie systemu operacyjnego Linux.
 nextupprevious
Next:Wstęp
root

2000-08-18