next up previous contents
Next: Spis tresci   Spis tresci

Wykorzystanie kart procesorowych w systemie elektronicznej gotówki

Listopad 2001

Streszczenie:

Karty procesorowe zapewniają przechowywanym danym wysoki poziom ochrony. Nie są jednak całkowicie odporne na włamania. Bezpieczeństwo systemów gotówki elektronicznej musi być więc oparte nie tylko na technologii kart procesorowych, lecz także na zaawansowanych algorytmach kryptograficznych.

W niniejszej pracy dokonano analizy możliwości dostępnych współcześnie kart procesorowych. Zaprezentowano różne rodzaje kart, ich budowę oraz istniejące możliwości wykorzystania kart procesorowych w środowisku Linux. Szczegółowo zaprezentowano jedną z najnowocześniejszych obecnie kart programowalnych.

W pracy przedstawiono także informacje dotyczące systemów elektronicznej gotówki. Zaprezentowano funkcjonujące obecnie rozwiązania. Szczególną uwagę poświęcono problemowi zapewnienia anonimowości transakcji. Dokładnie przedstawiono wybrany system elektronicznych pieniędzy zapewniający użytkownikom ochronę prywatności.

Część praktyczną pracy stanowi projekt i implementacja opisanego systemu elektronicznej gotówki. Do jego realizacji użyto nowoczesnych kart procesorowych wyposażonych w maszynę wirtualną języka Java. Jednym z fragmentów stworzonego oprogramowania jest aplikacja przeznaczona do uruchomienia na tych właśnie kartach. System został zaimplementowany w środowisku Linux, które nie posiada dobrego wsparcia dla kart procesorowych. Integracja użytych kart z tą platformą systemową była jednym z problemów, które autorzy pracy musieli rozwiązać. Zrealizowanemu systemowi elektronicznej gotówki postawiono duże wymagania. Spowodowało to, że jest złożony i wykorzystuje skomplikowane algorytmy kryptograficzne.

Autorzy, na podstawie wiedzy praktycznej zdobytej podczas realizacji systemu, podjęli próbę oceny, czy dostępne obecnie karty procesorowe są w stanie sprostać wymaganiom wyznaczanym przez zaawansowane algorytmy stosowane w tego typu systemach.
next up previous contents
Next: Spis tresci   Spis tresci
Janina Mincer-Daszkiewicz 2001-11-21