next up previous contents
Next: Spis rzeczy   Spis rzeczy

Implementacja protokołu anonimowych mikropłatności Wenbo Mao

Piotr Kozieradzki

Grudzień 2002

Streszczenie:

Płatności elektroniczne sa siłą napędową tych gałęzi gospodarki, które związane są z Internetem. Stosowane są najrozmaitsze rozwiązania: zaliczenia pocztowe, przekazywanie numeru karty bankowej, a także specjalne protokoły używające gotówki elektronicznej. Jednym z wariantów płatności w Internecie są mikropłatności, czyli dokonywanie niewielkich opłat, których jednak najczęściej jest bardzo dużo. Można takie opłaty realizować wprowadzając opłacane z góry karnety lub przy pomocy jednego z protokołów mikropłatności, takich jak Milicent, Micro-Mint, Payword. Protokoły te jednak mają tę wadę, że nie pozwalają zachować anonimowości stronie dokonującej zakupu.

W niniejszej pracy przedstawiono protokół anonimowych mikropłatności zwany schematem mikropłatności Wenbo Mao. Omówiono potrzebne przy jego realizacji algorytmy. Ważnymi elementami składowymi protokołu sa podpisy cyfrowe Schnora, ślepe podpisy cyfrowe Schnorra i częściowo ślepe podpisy.

Część praktyczną pracy stanowi projekt i realizacja zestawu bibliotek i systemu realizującego ten protokół. Jako środowisko realizacji wybrałem Ocaml . Należy zaznaczyć, że aplikacje wykorzystujące takie protokoły wymagają wysoce wydajnego kodu, gdyż jednym z ważniejszych stawianych im wymogów jest wydajność.
next up previous contents
Next: Spis rzeczy   Spis rzeczy
Piotr Kozieradzki 2003-05-16