English version

Zaawansowane Systemy Operacyjne

wykład obieralny

semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Tux

Szczegóły organizacyjne

Wykład: Janina Mincer-Daszkiewicz (email: jmd@mimuw.edu.pl)

Laboratorium: Konsultacje: proszę się umawiać mailowo

Strona przedmiotu w USOSweb
ZSO na Wykładzie o wykładach (to samo w wersji mówionej (3:06:06-3:20:40))

Grafik zajęć

Wykłady są otwarte dla wszystkich chętnych i nie są nagrywane
Wykład (początek 14:15):
Laboratorium (początek 16:00): adres zostanie przekazany mailowo
Wtorek
02.03
09.03
16.03
23.03
30.03
06.04
13.04
20.04
27.04
04.05
11.05
18.05
25.05
01.06
08.06
22.06
07.09
Wykład
w1
w2
w3
w4
w5
Wielkanoc
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
---
---
Lab 1 i 2
lab1
lab2
lab3
lab4
lab5
Wielkanoc
lab6
lab7
lab8
lab9
lab10
lab11
lab12
lab13
lab14
---
---
Zad
udostępnienie
Zad1
---
---
---
Zad2
---
---
---
---
Zad3
---
---
---
---
Zad4
---
---
Zad
termin oddania
---
---
---
---
Zad1
---
---
---
---
Zad2
---
---
---
---
Zad3
---
Zad4
Zad - ostateczny
termin oddania
---
---
---
---
---
---
Zad1
---
---
---
---
Zad2
---
---
---
Zad3
Zad4


Wykłady

Laboratoria

Początek

Linux - kod źródłowy

W ramach wykładów będziemy omawiać (w celach porównawczych) różne wersje Linuksa, w tym najnowszą (ostatnia stabilna to 5.11.2, mainline to 5.11, na lab będzie używana 5.11.2). W częściach zależnych od architektury będziemy się odwoływać do x86.

Początek

Literatura - książki

Początek

Dostępne w Internecie

Początek

Kryterium zaliczenia przedmiotu

Wykład

Oczekuję aktywnego udziału w wykładzie, dyskusji, zadawania pytań. Każda obecność na wykładzie jest premiowana anulowaniem jednego dnia 'karnego' za opóźnienie w dostarczeniu zadania zaliczeniowego (łącznie można w ten sposób zyskać 14 dodatkowych dni na realizację zadań).

Laboratorium

Obecność na laboratorium jest obowiązkowa. Wykonywanie w trakcie zajęć zadań przewidzianych scenariuszami jest premiowane anulowaniem jednego dnia 'karnego' za opóźnienie w dostarczeniu zadania zaliczeniowego (łącznie można w ten sposób zyskać 7 dodatkowych dni na realizację zadań).

Będą trzy zadania laboratoryjne, każde oceniane na 10 punktów. Warunkiem koniecznym zaliczenia laboratorium w pierwszym terminie jest uzyskanie co najmniej 3 punktów z KAŻDEGO zadania (chodzi o punkty przyznane w wyniku oceny przez sprawdzającego, przed uwzględnieniem kar czy bonusów) oraz co najmniej 18 punktów w sumie za wszystkie zadania. Ponadto, ocena zależy od punktów w następujący sposób:

Punkty odOcena
28.05
25.54+
23.04
20.53+
18.03
02

Terminy oddawania zadań - do końca dnia wskazanego w grafiku.

Każdy dzień opóźnienia w oddaniu zadania skutkuje przemnożeniem otrzymanej liczby punktów przez 0.9 (czyli przy założeniu, że przysługuje maksymalna liczba 10 punktów, 1 dzień po terminie oznacza to 9 punktów, 2 dni - 8.1, 5 dni 5.9, 10 dni - 3,5, 14 dni (maksymalne dopuszczalne opóźnienie w oddaniu zadania) - 2,3).

Dla osób, które nie uzyskają wystarczającej liczby punktów w pierwszym terminie będzie dostępne zadanie poprawkowe. Do pisania zadania poprawkowego są dopuszczeni tylko Ci studenci, którzy spełniają oba podane warunki:

  1. Zrobili co najmniej 2 zadania na co najmniej 3 punkty każde (chodzi o punkty przyznane w wyniku oceny przez sprawdzającego, przed uwzględnieniem kar czy bonusów) i
  2. Łącznie z dotychczasowych zadań zdobyli co najmniej 8 punktów.

Zadanie poprawkowe musi zostać oddane w wyznaczonym terminie. Nie stosują się żadne bonusy. Punkty z zadania poprawkowego zastępują punkty z dowolnego innego zadania wskazanego przez studenta. Warunkiem koniecznym zaliczenia laboratorium w drugim terminie jest uzyskanie co najmniej 3 punktów z zadania poprawkowego oraz co najmniej 18 punktów w sumie za wszystkie zadania.

Aktualny stan punktów można śledzić w USOSweb w module Sprawdziany.


Początek
Janina Mincer-Daszkiewicz