next up previous contents
Następny: Spis rzeczy   Spis rzeczy

Dynamiczny przydział pasma

Marcin Kaszyński, Krzysztof Lorek

Grudzień 2002

Streszczenie:

Głównym tematem pracy jest zagadnienie zarządzania pasmem w sieciach komputerowych, leżące u podstaw idei zapewniania jakości usług (ang. Quality of Service). Omówiono w niej metody i algorytmy rozwiązywania konfliktów w dostępie do sieci w przypadku pojedynczej sieci lokalnej, ze wskazaniem ich zalet i wad.

Przy całej różnorodności dostępnych rozwiązań nie istnieją takie, które przy podejmowaniu decyzji o podziale pasma uwzględniałyby historię aktywności komputerów.

Autorzy przedstawiają w pracy własny pomysł rozwiązania tego problemu, polegający na obliczaniu dla każdej maszyny w sieci priorytetu na podstawie monitoringu jej zachowania.

Marcin Kaszyński, Krzysztof Lorek